Domov

Saubermacher Komunala Murska Sobota lani zbral več odpadkov kot leto prej

26 januarja 2017 Aktualno Novice


Družba Saubermacher Komunala Murska Sobota je objavila poročilo Gospodarno ravnanje z odpadki v letu 2016. V njem predstavljajo podatke o lani zbranih odpadkih v pomurskih občinah, v katerih opravljajo gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, izpostavljajo nekatere dogodke, ki so lani zaznamovali podjetje in predstavljajo načrte za letošnje leto.

Podjetje Saubermacher Komunala Murska Sobota je lani v 17 pomurskih občinah, v katerih zbirajo komunalne odpadke, zbralo med gospodinjstvi skupno 18.469,9 tone teh odpadkov, kar je skoraj 670 ton več kot leta 2015. Prav tako so lani zbrali tudi približno 7,4 tone več nevarnih in posebnih odpadkov kot leto prej, so pa prevzeli manj odpadkov iz industrije in obrti. Kot piše v poročilu se je količina ločeno zbranih frakcij povečala, in sicer za 9 kilogramov na prebivalca na 132 kilogramov na prebivalca, zbrana količina mešanih komunalnih odpadkov pa ostaja na skoraj enaki ravni kot leta 2015. Vzroke za to gre iskati v prehodu na ogrevanje z biomaso, kar pomeni več pepela med mešanimi komunalnimi odpadki, pa ukinjanje majhnih kmetij, biološki odpadki namreč tam, kjer ni dovolj interesa za ločeni zbiranje bioloških odpadkov, končajo v zabojniku za mešane komunalne odpadke, vzrok pa je lahko tudi zaradi gospodarske rasti povečana potrošnja, v poročilu navajajo v družbi Saubermacher Komunala Murska Sobota.

Podjetje je z letošnjim letom osvežilo svojo celostno podobo, v šolskem letu 2016/2017 so v sklopu ozaveščevalne aktivnosti za mlade Odpadno je uporabno razpisali tematski natečaj Vsaka kapljica šteje. Letos nameravajo v Mestni občini Murska Sobota izvajati pilotni projekt prevzema odpadkov za zbirnem namesto prevzemnem mestu, v Rakičanu pa pilotni projekt zbiranja steklene embalaže po sistemu od vrat do vrat.