Domov
  • Domov
  • Aktualno
  • Novice
  • Vlada bo skušala prodati nepremičnine nekdanjega mejnega prehoda Gederovci

Vlada bo skušala prodati nepremičnine nekdanjega mejnega prehoda Gederovci

25 januarja 2017 Aktualno Novice


Vlada je na zadnji seji sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Franca Breznika v zvezi s problematiko objekta stavbe nekdanjega mejnega prehoda v Gederovcih. Kot so sporočili po seji, bo vlada še ta mesec začela zbirati ponudbe za nakup omenjene stavbe. To pomeni, da brezplačnega prenosa na občino Tišina, za kar si je vrsto let prizadeval župan Franc Horvat, ne bo. 

Kot je znano, je leta 2008 nepremičnine opuščenega mejnega prehoda Gederovci Ministrstvo za pravosodje pridobilo na internem trgu od Ministrstva za javno upravo in jih še istega leta preneslo v upravljanje Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. Ta naj bi v objektu uredila prostore za izvajanje uklonilnega zapora. Vendar so po prevzemu nepremičnin ugotovili,  da objekt ni ustrezen za izvrševanje kazni zapora, ampak je primeren za pisarniško dejavnost. Problematična naj bi bila tudi bližina državne meje. Objekt je nato kot najemnik uporabljala občina Tišina, in sicer so v njem uredili pisarno Turistično-informacijskega centra.

Nepremičnine je Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij želela leta 2014 dvakrat prodati na podlagi javnega zbiranja ponudb, vendar neuspešno. Ves čas, odkar so nepremičnine v upravljanju Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, si jih je brezplačno v razvojne namene prizadevala pridobiti občina Tišina, in sicer na podlagi 29. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Postopek za brezplačen prenos, kot je to država storila na drugem koncu Slovenije, je bil s sklepom Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 16. novembra lani ustavljen, saj se Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij z brezplačnim prenosom na občino ne strinja. Kot pojasnjujejo na upravi, gre namreč za nepremično premoženje, z njegovo prodajo pa bi Uprava pridobila nujno potrebna sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje zgradb, v katerih delujejo zavodi za prestajanje kazni zapora, in za nakup opreme, ki jo uporabljajo zaprte osebe in zaposleni v zavodih.

Še ta mesec naj bi bila naročena ponovna cenitev objekta, potem pa naj bi se začel nov postopek prodaje nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb.