Domov

Še vedno izbirajo Prekmursko vinsko kraljico

27 januarja 2017 Aktualno Novice


Zavod za okolje in turizem Dobrovnik je po pooblastilu Koordinacije društev vinogradnikov Prekmurja objavil javni razpis za zbiranje prijav kandidatk za izbor »Prekmurske vinske kraljice«.

Kandidatke morajo biti ob prijavi na javni razpis za izbor Prekmurske vinske kraljice stare najmanj 18, vendar največ 30 let, stalno prebivališče morajo imeti v Prekmurju, zakonski stan pri prijavi in izbiri ni omejitev. Kandidatka se lahko prijavi sama ali jo prijavi vinogradniško društvo.

Prijavi mora priložiti kratek življenjepis s poudarkom na svojih aktivnostih – znanju iz vinogradništva, vinarstva in vinogradniške tradicije, s turizmom povezanih dejavnosti in lastnosti ter drugih sposobnosti za promocijo vinogradništva, vinarstva in Prekmurja. Zaželeno je, da kandidatka pasivno obvlada en tuji jezik in da je v pogovoru sproščena in komunikativna. Fotografija kandidatke je zaželena, ni pa obvezna.

Mandat vinske kraljice traja tri leta. Kandidatka je lahko izbrana največ dva mandata zapored. Kandidatke naj pošljejo svoje prijave do 15. februarja  na Zavod za okolje in turizem Dobrovnik. Prijavljene kandidatke bodo organizatorji o datumu in kraju izbire obvestili vsaj teden dni pred izbiro.