Domov

Prebiranja – drugačen pogled


Pri Prebiranjih gre za  oddajo Murskega vala, v katero vabimo pomurske javne delavce: kulturnike, umetnike, znanstvenike, pedagoge, nosilce društvenega življenja in druge. Pri odločitvi za tovrstno možnost, ki jo radio daje pomurskim ustvarjalcem, smo imeli v mislih predvsem priložnost, da odpremo radijski medij množici najrazličnejših razumnikov in njihovim pogledom na življenje, razvoj pokrajine, politična, kulturna in druga dogajanja. Pri tem pazimo, da so povabljeni sodelavci resnično predstavniki vseh generacij, poklicev, svetovnega nazora, političnih različnosti, kar še posebej prispeva k objektivnemu, uravnoteženemu in rednemu predstavljanju pogledov vseh političnih, kulturnih, izobraževalnih in gospodarskih opcij ter k raznolikosti slovenske medijske krajine.


Kategorija: