V etru
Dogodki in odmevi
Domov

Radijski knjižni sejem


Radijski knjižni sejem je na sporedu Murskega vala enkrat tedensko. Oddaja je sestavljena je iz treh delov, v prvem predstavljamo ponudbo knjigarn, v drugem knjižnic v mestih Murska Sobota, Gornja Radgona, Ljutomer in Lendava ter bibliobusa, ki vozi tudi v Porabje na Madžarskem, v tretjem pa prebiramo literaturo različnih avtorjev.  Cilj in poslanstvo oddaje je, da vzpodbujamo bralne navade pri poslušalcih ter s tem širimo njihova kulturna obzorja, spodbujamo njihov odnos do  lepega jezika, želje po izobraževanju in samoizobraževanju ter jih obenem seznanjamo s knjižnimi novostmi pomurskih oziroma slovenskih založb, ponudbo knjig na tržišču in v knjižnicah ter za tiste, ki živijo daleč od mestnih središč ter ponudbo bibliobusa.


Kategorija: