Domov

Mestni svet o proračunu 2017 in azilantih

7 februarja 2017 Aktualno Novice


To popoldne se je sestal mestni svet mestne občine Murska Sobota. Osrednja točka današnje seje je bila prva obravnava občinskega proračuna za letošnje leto, pozornost pa so namenili tudi peticiji proti naselitvi azilantov v stanovanje v Murski Soboti.

Proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 2017 predvideva dobrih 20,9 milijona evrov prihodkov in prav toliko odhodkov in je po besedah  župana Aleksandra Jevška investicijsko usmerjen, predvsem zaradi zagotavljanja lastnega deleža občine za črpanje evropskih sredstev, ki jih bodo namenili za kar nekaj naložb. Občina načrtuje, da bo v teh letih prek različnih razpisov prejela okrog 10,3 milijona evropskih sredstev. Za investicije sicer občina v letošnjem proračunu namenja dobrih 6,5 milijona. Največja naložba projekta Vrata v Pomurje s postavitvijo paviljona EXPO; med drugimi naložbami pa župan Jevšek izpostavlja še prenovo mestnega središča, pa gradu in občinske zgradbe-sejne dvorane, urejanje prometne infrastrukture, vodovoda in kanalizacije ter naložbe v nekatere vaške domove. Poleg tega je, tako župan, proračun socialno naravnan- za različne socialne izdatke je namenjenih okrog 5 milijonov evrov. mestni svetnik Anton Štihec je predlagal, da se dodatnih 10.000 evrov nameni za otroke s posebnimi potrebami, za programe rehabilitacije. Drugi svetniki Lea Friškič, Dezider Šooš, Boštjan Berlak in Nivec Cajnko so s predlogom proračuna zadovoljni, saj je v njem po njihovem mnenju kar nekaj naložb v primestnih naseljih, za katere pa upajo, da bodo izvršene.

V nadaljevanju seje so precej razprave namenili informaciji o vloženi peticiji proti naselitvi azilantov v trosobno stanovanje  stanovanjskega bloka na Lendavski 17B v Murski Soboti. Župan Jevšek je predstavil dogajanje glede peticije in razloge, zakaj se ni odločil za sklic izredne seje in izpostavil, da sam ni dobil nobene informacije o morebitni naselitvi. Sklicatelji izredne seje- sklicana je bila v petek, vendar je zaradi nesklepčnosti niso opravili, so bili nezadovoljni, ker Mestni svet in mestna občina še ni zavzela stališč do vladnega reševanja azilantske problematike, informiranje s peticijo po njihovem mnenju ni dovolj. Večina svetnikov, ki so razpravljali, se je strinjala, da je največja težava prav pomanjkanje komunikacije in informiranja s strani države. Pričakujejo, da bo v prihodnje Ministrstvo za notranje zadeve vodstvo občine informiralo o vseh namerah glede nastanitve azilantov v mestni občini.

Sprejeli so 3 sklepe:

1. mestni svet se je seznanil z Informacijo o vloženi peticiji proti naselitvi azilantov v trosobno stanovanje na lendavski ulici 17 b v Murski Soboti.

2. mestni svet mestne občine Murska Sobota odločno zahteva, da vlada Republike Slovenije seznani Mestno občino Murska Sobota o nameri naselitve oseb z mednarodno zaščito v mestni občini Murska Sobota.

3. mestni svet mestne občine Murska Sobota predlaga, da ministrstva, ki razpolagajo z nezasedenimi državnimi stanovanji v občini, začasno priskočijo na pomoč mestni občini Murska Sobota, da zagotovi v teh stanovanjih začasno nastanitev svojih občanov.