Domov

SKZ Ljutomer Križevci obnavlja oljarno in povečuje skladišča

28 aprila 2021 Aktualno Novice


Splošna kmetijska zadruga Ljutomer Križevci je lani kljub neugodnim razmeram povečala prihodke. Imeli so dobrih 12,3 milijona evrov prihodkov in nekaj čez 8.800 evrov dobička. Ta čas načrtujejo dve večji naložbi: nadgradnjo tehnološke opreme v Oljarni v Ključarovcih in povečanje skladišč v Ljutomeru.

Splošna kmetijska zadruga (SKZ) Ljutomer Križevci se je lani, podobno kot drugi v panogi, soočala s številnimi težavami, ki so bile posledica tako dejavnikov znotraj kmetijstva, kot epidemije koronavirusa, je kljub temu povečala prihodke. Težave bo bile najprej pri odkupu mleka s padcem cen, nato pri govedu, v drugi polovici leta težave pri odkupu prašičev. Je bilo pa leto 2020 izjemno za poljščino. Odkupili so rekordne količine žit, čeprav so bile odkupne cene nekoliko nižje kot leto prej, pojasnjuje direktor SKZ Ljutomer Križevci Slavko Petovar.

Zadruga ima 193 članov, sodelujejo pa 350 do 400 kmetovalci iz širšega okolja Prlekije in Prekmurja, nekaj jih je tudi z ormoškega območja. Kot opaža Petovar, kmetje sami ugotavljajo, da je dolgoročno dobro imeti dobrega partnerja v kmetijstvu, kar zadruga zagotovo je. »Z zadrugo se namreč tveganja, ki so znotraj kmetijske proizvodnje, porazporedijo, in tu je zadruga pomemben partner pri ohranjanju stabilnosti za kmete, ki z zadrugo sodelujejo,« je prepričan direktor.

Zadružništvo ima njegovem mnenju po svojem naravnem poslanstvu prednost pred vsemi drugimi organizacijami, ki se v kmetijskem sektorju trudijo oskrbovati kmete, od njih odkupovati, vendarle pa kot gospodarske družbe sledijo cilju dobička. Zadruga pa ima cilj pozitivno nično z optimalnimi pogoji tako za kmete kot razvoj zadruge.

SKZ Ljutomer Križevci je sprejela Poslovni načrt, v katerem letos pričakujejo minimalen negativen poslovni rezultat. Po drugi strani Petovar za letos napoveduje podoben obseg prihodkov kot lani z rastjo v delu maloprodaje, ker želijo biti še bolj konkurenčni pri oskrbi z repro materialom. Poleg tega bodo, podobno kot lani, od kmetov odkupili vse pridelke, ki jim jih bodo ti ponudili. Z veliko večino imajo tudi sklenjene pogodbe.

»Kmetom pojasnjujemo, da je kmetijstvo panoga, ki je v zadnjih letih deležna velikih strukturnih sprememb in da se tudi oni, tako kot mi vsi, morajo prilagajati in spreminjati ter postajati boljši v poslovnem okolju, ki je drugačno, kot je bilo pred petimi ali desetimi leti. Predstavimo jim realno stanje in napovedi in svetujemo, da najdejo poslovni model, v katerem bodo tudi kmetje uspešni,« pove Petovar.

Zadruga letos načrtuje dve večji naložbi. V Oljarni v Ključarovcih bodo nadgradili tehnološko opremo. Investirali so že v novo stiskalnico, kapacitete pa bodo povečali z dodatno pečjo in skladiščem ter drugo opremo za oljarstvo. Naložba je ocenjena na 230.000 evrov. V skladiščnem centru v Ljutomeru pa želijo obstoječa skladišča prenoviti in jih povečati z dodatnim skladiščem za žitarice s sistemom za polnjenje in praznjenje. Poleg tega nameravajo obnoviti tehnologijo hladilnic. Predračunska vrednost projekta je 1,6 milijona. Za oba projekta pričakujejo nepovratna sredstva države, saj so ju prijavili na razpis Programa razvoja podeželja.

Vir: Radio Murski val

Članek je objavljen tudi na STA:

https://www.sta.si/2894798/kmetijska-zadruga-ljutomer-krizevci-obnavlja-oljarno-in-povecuje-skladisca?q=zadrug