Domov

Slovesnost v Domu Lukavci

31 marca 2017 Aktualno Novice


V posebnem javnem socialno varstvenem zavodu v Lukavcih, v katerem bivajo odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju so na priložnostni slovesnosti predstavili nove pridobitve. Gre za nov prizidek in obnovo varovanega oddelka, dograditev jedilnice in gradnjo toplotne črpalke, za kar so odšteli okli 470 tisoč evrov je povedala direktorica Stanka Vozlič, ki je dodala, da so naložbe financirali sami.

V domu je tačas 309 stanovalcev, od tega 73 v ločenih enotah. Ob obnovi oddelkov, ki jih zavod načrtuje tudi v prihodnje, standard bivanja nenehno izboljšujejo. Slavnostni govornik, predsednik skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Samo Beričič je med drugim, pohvalil delovanje Doma Lukavci in poudaril da je s tem, kako skrbimo za nemočne mogoče ugotoviti, da smo socialna država, čeprav danes kljub povabilu ni bilo nikogar iz pristojnega ministrstva.