V etru
Zimzelenčki
Domov
  • Domov
  • Aktualno
  • Novice
  • Soboška bolnišnica lani poslovala negativno, vzrok v neustreznem vrednotenju zdravstvenih programov

Soboška bolnišnica lani poslovala negativno, vzrok v neustreznem vrednotenju zdravstvenih programov

24 marca 2017 Aktualno Novice


V Splošni bolnišnici Murska Sobota so predstavili poslovni rezultat za lansko leto. Vodstvo bolnišnice na čelu z direktorjem Bojanom Korošcem, ki ga je vlada včeraj ponovno potrdila za direktorja, je zadovoljno z lanskoletnim opravljenim delom. »A kljub temu, da smo program akutne in neakutne bolnišnične obravnave celo presegli in izvedli celoten dodatni enkratni program, nam plačnik ni priznal dosežene uteži, kar se posledično odraža na poslovnem rezultatu,« je povedal Korošec.

Tako je kljub povečanemu obsegu dela lanskoletni poslovni rezultat negativen, kar v bolnišnici pripisujejo neplačanemu realiziranemu programu s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Soboška bolnišnica je lani poslovala z dobrih 655.000 evri izgube, kar je posledica, da jim Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ni priznal plačila opravljenega obsega dela glede na načrtovanega. Načrtovano utež so namreč presegli za dobrih devet odstotkov, bolnišnica pa je od Zavoda lani prejela za dobrih milijon osemsto tisoč evrov manj. S priznavanje tako imenovane višje uteži se bolnišnice soočajo že dlje časa, v soboški so nanjo znova opozorili Ministrstvo za zdravje in Združenje zdravstvenih zavodov. Z lanskoletnim primanjkljajem tako skupni primanjkljaj Splošne bolnišnice Murska Sobota zdaj znaša milijon devetsto tisoč evrov, ki ga bodo pokrivali s pozitivnim poslovanjem v naslednjih letih. Letno poročilo so soglasno potrdili tudi člani sveta zavoda bolnišnice. Svet zavoda je obravnaval tudi pojasnilo vodstva glede upravičenosti izplačila nadomestila za neizrabljen letni dopust 19 zaposlenim. Predsednik sveta zavoda Marko Virag je dejal, da je bilo posredovano pravno mnenje in mnenje Združenja zdravstvenih zavodov, iz katerih je razvidno, da je tako ravnanje možno. Podobno prakso izplačevanja naj bi imeli tudi v nekaterih drugih javnih zavodih. Preden sprejmejo dokončno stališče glede tega, pa svet zavoda pričakuje še uradno mnenje pristojnih organov, ki se s tem ukvarjajo. V primeru, da se izplačilo izkaže za neutemeljeno, bodo, ko je še dodal Virag, ustrezno ukrepali.