Domov

Spodbude za študente občine Ljutomer

16 januarja 2017 Aktualno Novice


Občina Ljutomer bo tudi v tem in prihodnjem letu spodbujala domače študente.

Za občinske kadrovske štipendije je v letošnjem proračunu občine Ljutomer na voljo 7.000 evrov. Gre za  sredstva za štipendijo obstoječemu štipendistu za celo leto in največ dve štipendiji za obdobje od 1. oktobra letos dalje. Sredstva so načrtovana v enaki višini kot v letu 2016.

Tudi letos pa bo občina namenila 17 tisoč evrov za študijske pomoči. Gre za nagrade študentom, ki napredujejo v višji letnik in sicer za 1. bolonjsko stopnjo v višini 55 evrov, za 2. bolonjsko stopnjo 75 evrov  in za 3. bolonjsko stopnjo 90 evrov. Do nagrade ob dokončanju študija so upravičeni študentje, ki v roku 6 mesecev po dokončanju študija podajo vlogo za pridobitev nagrade. Nagrada za dokončanje višješolskega študija znaša 75 evrov, za diplomo na 1. bolonjski stopnji 100 evrov, na 2. bolonjski stopnji 200 evrov in za doktorat 500 evrov. Sredstva v enakem obsegu za občinske kadrovske štipendije in nagrade študentom so načrtovana tudi v proračunu občine Ljutomer za leto 2018.