V etru
Nočni glasbeni program
Domov
  • Domov
  • Aktualno
  • Novice
  • Svet pomurske razvojne regije o obrambi pred točo in vzdrževanju vodotokov

Svet pomurske razvojne regije o obrambi pred točo in vzdrževanju vodotokov

13 marca 2017 Aktualno Novice


V Dobrovniku se je danes sestal svet pomurske razvojne regije. Pomurski župani so tokrat pozornost namenili več aktualnim temam. Uvodoma je županom vodja obrambe proti toči Letalskega centra Maribor Darko Kralj predstavil sistem izvajanja letalske obrambe proti toči. Poudaril je, da izvajanje obrambe delno sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vendar pa je treba vedeti, da toča ne povzroča škode samo na kmetijskih površinah, ampak tudi gospodarsko in ekološko škodo.

Zaradi toče je namreč treba prebarvati marsikateri avtomobil, posevke pa kmetovalci dodatno škropijo, vse to pa obremenjuje okolje. Kralj je poudaril še, da so z obrambo pred točko 70 do 80 odstotno uspešni in so preprečili več milijonske škode, 100 odstotno pa ne bodo nikoli uspešni. Letalski center Maribor izvaja obrambo pred točo do Mure, najprej pa ne, ker, kot je znano že nekaj časa, nekatere prekmurske občine nočejo pristopiti k sofinanciranju. Darko Kralj je županom predlagaj dvoje: ali prepričajo kmetijsko ministrstvo, da poviša sredstva za ta namen, ali pa sami sofinancirajo obrambo. Župani so menili, da bi morala biti problematika urejena na nivoju države in naj država uredi in plača obrambo, nato pa so se dogovorili, da bodo oblikovali posebno delovno skupino, ki bo natančno pregledala stanje in do naslednje seje sveta regije pripravila predloge rešitev obrambe pred točo.

 

Vodja Sektorja območja Mure, Direkcije za vode, Anton Kustec je predstavil načrt dela vzdrževanja vodotokov za letošnje leto. Za porečje Mure imajo letos na voljo 1,4 milijona, kar je približno 200.000 evrov manj kot lani. Največ, nekaj čez milijon bodo namenili za vzdrževanje vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč, za obratovanje vodne infrastrukture je namenjenih dobrih 182.000 evrov, za spremljanje stanja vodne infrastrukture pa 108.000. Preostanek je namenjen za izvajanje ukrepov v času škodljivega delovanja voda, izdelavo strokovnih podlag za Gospodarsko javno službo in za vzdrževanje objektov.  Župani so v razpravi opozorili na nekaj vodotokov v njihovih občinah in tudi pri tej temi poudarili, da bi morala država tudi storiti svojo nalogo, nenazadnje se ob poplavah prizadeti ne obračajo na državo, ampak na župane in gasilce, ki jim pomagajo. Zavzeli so se za dolgoročno enakopravnost poplavne varnosti v regiji.

Z začetkom novega leta pa se je spremenilo tudi predsedstvo sveta pomurske razvojne regije. Letos bo predsednik Ludvik Novak, njegovi namestniki pa Damijan Jaklin, Iztok Fartek in izjemoma, zaradi zastopanosti obeh bregov Mure, tudi Slavko Petovar.