V etru
Nočni glasbeni program
Domov

Svet zavoda za Zajca; Mestna občina proti

10 maja 2017 Aktualno Novice


Potem ko Ivan Zajc kot kandidat za direktorja Pomurskih lekarn na zadnji seji Mestnega sveta ni dobil zadostne podpore, so člani sveta zavoda Pomurskih lekarn danes glasovali o vršilcu dolžnosti direktorja za obdobje enega leta. Na omenjeno funkcijo so soglasno imenovali Zajca, ki je bil direktor Pomurskih lekarn zadnjih 20 let.  Zdaj bodo javni razpis ponovili. Kot je znano, se okrog Pomurskih lekarn že nekaj časa dviguje prah; najprej zaradi zahteve soboške občine,  da Lekarne del dobička razdelijo med občine ustanoviteljice,  potem zaradi imenovanja direktorja oziroma poslovanja tega javnega zavoda, ki je naročal zdravila mimo zakona o javnih naročilih, kar je po mnenju mesne občine najbolj sporno. Poročali smo,  da  je  dobil Zajc ob imenovanju za direktorja  podporo vseh članic sveta zavoda, razen predstavnika Mestne občine Murska Sobota.  Spomnimo še, da  je na tajnem glasovanju v mestnem svetu dobil  Ivan Zajc deset glasov, 12 svetnikov  je glasovalo proti, svetnik Modre Liste Anton Štihec pa se je glasovanju odpovedal.

Na imenovanje Ivana Zajca za vršilca dolžnosti direktorja Pomurskih lekarn se je pred nekaj trenutki odzval tudi župan mestne občine Murska Sobota. Kot so zapisali na mestni občini v sporočilu za javnost , menijo, da je takšno ravnanje sveta zavoda neodgovorno, saj je po Zakonu o lekarniški dejavnosti tudi za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja potrebno soglasje Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota. Ta je na svoji seji 5. maja 2017 soglasje k imenovanju Ivana Zajca zavrnil zaradi nabave zdravil mimo javnega razpisa, s čimer so bile oškodovane lekarne, občine ustanoviteljice in predvsem občanke ter občani. Mestna občina pričakuje, da bo sodni register zaščitil veljavni pravni red in zavrnil vpis Ivana Zajca za vršilca direktorja, saj mora imeti Zajc tudi za to soglasje ustanovitelja, kot to izrecno določa zakon, so še zapisali na Mestni občini.