V etru
Najlepše želje s čestitkami in pozdravi / Alboom
Domov

Težave kmetov zaradi DDV

25 februarja 2017 Aktualno Novice


Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je pozvala finančno ministrstvo k spremembi zakonodaje, ki opredeljuje dohodke iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki se štejejo v prag 7500 evrov, nad katerim so se kmetije dolžne vključiti v sistem DDV. Kot primerljiv prag predlagajo 15.000 evrov.

Na zbornici opozarjajo, da je bilo vseh kmetij, ki so bile obvezno vključene v sistem DDV, 1279, samo konec leta se je v ta sistem moralo vključiti 789 kmetij, ki pa so jim v še dovoljen prag 7500 evrov všteli poleg katastrskega dohodka tudi druge prihodke iz ukrepov skupne kmetijske politike. Kmetije so trenutno lahko izvzete iz sistema, če ne dosegajo katastrskega dohodka do 7500 evrov. Lahko tudi uveljavljajo pavšalno nadomestilo v višini 8,5 odstotka, teh je največ, okoli 40.000, prostovoljno vstopijo v sistem DDV in so v tem najmanj pet let ali pa so identificirani za namene DDV, če presegajo prag 7500 evrov, pojasnjuje direktor Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Branko Ravnik.

Vodstvo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se je zaradi težav, ki jih imajo kmetje zaradi obvezne vključitve v sistem DDV in izdajanja e-računov, včeraj sestalo s predstavniki Ministrstva za finance. Po dogovoru z državnim sekretarjem Tilnom Božičem bodo na ministrstvu pospešeno končali postopke ob pritožbah kmetov glede vključitve v sistem DDV. Hkrati se bodo s Finančno upravo uskladili, kateri dohodki sodijo v izračun praga za vstop v sistem DDV. Na podlagi tega bodo na ministrstvu ponovno preračunali število tistih zavezancev, ki bi morali letos vstopiti v sistem DDV. Predstavniki zbornice in ministrstva so se dogovorili, da bodo usklajevanje o spremembah zakonodaje kmalu nadaljevali in skušali najti ustrezno rešitev za kmete.