Domov

Tudi v Črenšovcih potrjen občinski proračun 2017

28 januarja 2017 Aktualno Novice


Občinski svet v Črenšovcih je potrdil proračun občine za letošnje leto. Občina v letu 2017 načrtuje dobrih 2,9 milijona evrov prihodkov in nekaj manj kot 3,2 milijona evrov odhodkov. 

Na področju investicij se namerava občina Črenšovci v začetku letošnjega leta skupaj z občino Puconci prijaviti in realizirati projekt Energetske sanacije objektov Kleklov dom v Črenšovcih in vrtca na Bistrici. Vrednost obnove Kleklovega doma znaša skupaj z DDV dobrih 267.000 evrov, dela pa bodo zajemala izvedbe toplotnih izolacij zunanjih zidov ter talne in strešne konstrukcije, izvedbo stavbnega pohištva, ogrevanje objekta in priprava tople sanitarne vode s toplotno črpalko voda/voda ter prenovo razsvetljave. Vrednost del sanacije vrtca na Bistrici je dobrih 114.000 evrov, v okviru obnove pa bodo izvedli dodatno toplotno izolacijo na stropih neizkoriščenega in izkoriščenega podstrešja. Čaka jih še zamenjava stavbnega pohištva in ogrevalnega sistema z uvedbo obnovljivih virov energije, zamenjava radiatorskih ventilov s termostatskimi in racionalna priprava tople sanitarne vode.

Med večjimi investicijskimi zalogaji, skupno občina za investicijske odhodke in transferje namenja dobrih 950.000 evrov, sta še gradnja pločnika v naselju Trnje, naložba je ocenjena na nekaj čez 302.000 evrov, in plačilo nakupa gasilskega vozila za Prostovoljno gasilsko društvo Črenšovci v višini 103.000 evrov. Za pločnik v Trnju je že pripravljena tehnična dokumentacija. Zgradili ga bodo ob najbolj frekventni lokalni cesti v naselju, cesti, ki vodi od Odranec v Žižke. Obenem bodo uredili nekaj metrov kanalizirane meteorne odvodnje, postavili potrebne ograje in premestili komunikacijske vode. Drugi del pločnika je na relaciji križišče kapelica – Zver in zajema podobna dela kot na prvem odseku razen meteorne odvodnje.

Po 30.000 evrov bo občina namenila za vzdrževanje kanalizacije in čistilnih naprav ter za montažo varčevalnih svetilk na javni razsvetljavi, 25.000 pa za pripravo tehnične dokumentacije za ureditev parkirišča in prometnega režima za potrebe šole in vrtca na Bistrici po tem, ko so tam lani zgradili pločnik.