V etru
Nočni glasbeni program
Domov
  • Domov
  • Aktualno
  • Novice
  • V občini Apače so v lanskem letu izvajali naložbe v skladu s finančnimi možnostmi

V občini Apače so v lanskem letu izvajali naložbe v skladu s finančnimi možnostmi

9 januarja 2017 Aktualno Novice


V občini Apače so v lanskem letu izvajali naložbe v skladu s finančnimi možnostmi, je za Murski val ocenil župan Franc Pižmoht. Prednost sta imela vodovod in kanalizacija, obnovili in dogradili so Podružnično osnovno šolo v Stogovcih, Prostovoljnemu gasilskemu društvo Podgorje z dotacijo omogočili nakup gasilskega vozila, asfaltirali so nekaj cest, urejali javno razsvetljavo in opravili nekaj manjših naložb.

V občini so poleg naštetega lani urejali tudi pokopališče v Apačah, na katerem so iz namensko zbranih sredstev – nekaj od najemnim za grobove, nekaj pa iz občinskega proračuna, tlakovali nekaj poti, manjši del je še treba urediti. Letos nameravajo urediti še mrliško vežico, za katero si obetajo tudi nekaj evropskega denarja. Župan Franc Pižmoht napoveduje, da bodo sicer vse načrtovane naložbe, ki pa so v glavnem manjše, izvajali skladno s sprejetim proračunom, bolj nujne prej, preostale v drugi polovici leta. Še vedno pa morajo urejati vodovod, saj so v prvi fazi zaradi omejenega projekta izpadla nekatera območja. Delali bodo tudi na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod, predvsem v Lutvercih in Žepovcih. Za omenjeni naselji imajo že izdelani projektni dokumentaciji, za Lutverce že pridobljeno gradbeno dovoljenje, za Žepovce ga pridobivajo. Naložba je ocenjena na dobra 2 milijona in pol, občina lahko zagotovi do 1,8 milijona, za preostanek bodo iskali dodatne vire financiranja. V občini imajo še okoli 40 kilometrov neasfaltiranih cest, tretjina preostalih je že potrebna sanacije. Letos se bodo ukvarjali tudi z okoljskimi težavami, pri čemer župan občine Apače Franc Pižmoht izpostavlja predvsem problematiko 11 mlinskega potoka, ki se je po vzpostavitvi Civilne iniciative začela premikati, saj so pred novim letom v potok, ki so ga prej ustrezno uredili, že spustili minimalno količino vode. Ko bo potok v prihodnje spet popolnoma zaživel, pa si od njega obetajo namakanje kmetijskih površin in okoljski turizem, še napoveduje župan.