V etru
Prva jutranja kronika RA Slovenija
Domov

V Občini Lendava predčasne volitve v Krajevno skupnost Kot

7 marca 2017 Aktualno Novice


Občinska volilna komisija Lendava je razpisala predčasne volitve v svet Krajevne skupnosti Kot, po tem ko so krajani na zboru občanov krajevne skupnosti izrazili interes po ponovitvi volitev. Predčasne volitve bodo 7. maja.

Po odstopu članov sveta KS Dolina pri Lendavi in KS Kot je Občinska volilna komisija Lendava  novembra lani razpisala predčasne volitve za obe krajevni skupnosti. Volitve v Krajevne skupnosti Kot niso bile izvedene, ker ni bila vložena nobena kandidatura. Občinski svet je nato podprl predlog župana Antona Balažka, da skliče zbor krajanov KS Kot, na katerem se ugotovi interes občanov po razpisu novih predčasnih volitev. Na zboru, ki je bil 24. februarja, so krajani izrazili interes po ponovitvi volitev in tudi predstavili tri kandidate, ki bodo kandidirali v svet krajevne skupnosti. S tem je bila podana podlaga za izvedbo predčasnih volitev.