V etru
Nedeljsko športno popoldne
Domov

V Pomurju lani kljub epidemiji upadanje brezposelnosti

31 januarja 2021 Aktualno Novice Ostalo


Lani so na Območni službi Zavoda za zaposlovanje Murska Sobota zaznali najnižje število brezposelnih v zadnjih 15 letih. Novih delovnih mest je bilo v primerjavi z letom prej lani za petino manj. Največ jih je bilo s področja predelovalnih dejavnosti, zdravstva, socialnega varstva in gradbeništva.

Konec leta 2020 je bilo v Pomurju brezposelnih 6011 oseb, kar je najnižje število brezposelnih na Območni službi Zavoda za zaposlovanje Murska Sobota v zadnjih 15 letih. Stopnja registrirane brezposelnosti je znašala 11,7 odstotka in je višja od slovenskega povprečja, vendar so tudi tu zaznali trend upadanja za 0,2 odstotni točki. Ugodnim podatkom navkljub je bil lani priliv brezposelnih večji za 12,3 odstotka, tako se je v obdobju od januarja do decembra v evidenco brezposelnih prijavilo 6.718 oseb oziroma 889 več kot v primerjavi z letom 2019. Priliv se je po besedah Stanislave Perčič, vodje Območne službe Zavoda za zaposlovanje Murska Sobota, najbolj povečal iz razloga, da so bile osebe opredeljene kot presežni delavci, tej je bilo za kar 120,5 odstotka več kot leto prej, in iz razloga poteka dela za določen čas. Manj je bilo lani prijav iskalcev prve zaposlitve in sicer za 4,1 odstotek. Največji priliv je bilo zaznati iz dejavnosti gostinstva in turizma, kjer se je priliv povečal za več kot 100 odstotkov.

Kar se zaposlovanja tiče je po besedah Perčičeve epidemija Pomurju nekoliko prizanesla. Kot vse kaže so Pomurci zaposlenih v dejavnostih, ki so kljub epidemiji delovale nemoteno – kmetijstvo, predelovalne dejavnosti, gradbeništvo in živilska industrija oziroma so delodajalci ob pomoči koriščenja interventnih ukrepov za premagovanje epidemije ohranjali delovna mesta.

Na območni enoti Zavoda za zaposlovanje so v prvem valu zaznali tudi precej prenehanj zaposlitev v sosednji Avstriji, vendar so bile te prekinitve zaposlitev krajše narave, saj so se osebe kmalu zatem ponovno zaposlile v Avstriji. V drugem valu je bilo teh primerov nekoliko manj.

Opazna je tudi razlika v primerjavi z letom 2019 na področju objave prostih delovnih mest. V letu 2019 so jih delodajalci objavili 6326, lani pa za petino manj oziroma 4995 prostih delovnih mest. Največ prostih delovnih mest lani je bilo lani s področja predelovalnih dejavnosti, zdravstva, socialnega varstva in gradbeništva. Zanimiv je tudi podatek, da se je lani iz evidence brezposelnih odjavilo 4999 oseb, kar je 13,3 odstotne točke več kot leto prej. Treba pa je dodati, da je bilo lani več primerov, ko so se iste osebe dvakrat zaposlile na isto delovno mesto – najprej takoj po novem letu, s prvim valom epidemije je sledila odpoved in prijava na zavod, in ponovna zaposlitev po koncu prvega vala epidemije.

Članek je objavljen tudi na STA:

https://www.sta.si/2860754/v-pomurju-lani-kljub-epidemiji-manjsa-brezposelnost