Domov

V Pomurju v novem šolskem letu dva nova vajeniška programa

23 februarja 2021 Aktualno Novice


V Pomurju bosta v novem šolskem letu 2021/2022 zaživela dva nova vajeniška programa Mehatronik operater in Oblikovalec kovin – orodjar. Za večjo prepoznavnost vajeniškega sistema izobraževanja skrbi projekt Dual transfer, v katerem vodilni partner Pomurska gospodarska zbornica skupaj z ostalimi projektnimi partnerji skuša mladim približati vajeniško izobraževanje in predstaviti njegove prednosti.

Oba programa prihajata v Pomurje zaradi potreb gospodarstva, kot pravi Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske zbornice, so končno po treh letih prizadevanj uspeli v Pomurje pripeljati dva nova programa, ki se bosta izvajala na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota. Omenjena programa bosta na nek način zapolnila vrzel, ki nastaja med mladimi, ki se izobražujejo in gospodarskimi družbami, ki kader potrebujejo.

Kot pravi Grah je prednost vajeniškega programa omogočanje da pridejo mladi v stik z delovnim procesom in tehnologijo v podjetjih in en del izobraževanje opravijo v šoli en del pa v podjetju. V Pomurju že imamo nekaj vajencev, ki so opravili vajeništvo in kot pravi Grah pozitivni odzivi prihajajo z obeh strani, tako od delodajalcev, kot tudi iz šol.

Nova programa mehatronik – operater in oblikovalec kovin – orodjar, se bosta  izvajala na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota. Kot pravi ravnatelj Ludvik Sukič, sta bila oba nova programa na šolo razmeščena zaradi potreb pomurskega gospodarskega, zato obstaja možnost zaposlitve za vse dijake, ki bodo šolanje zaključili. Kar se tiče izobraževanja po sistemu vajeništva, dodaja Sukič, da ta traja tri leta, približno polovica izobraževanja se izvede pri delodajalcu, s katerim vajenec sklene vajeniško pogodbo in v tem času imajo vajenci tudi status dijaka.

Dijaki – vajenci so upravičeni tudi do vajeniške nagrade in vseh drugih nadomestil stroškov za prehrano, prevoze, terenski dodatek tako kot vsi ostali zaposleni. Sukič še izpostavlja, da pouk strokovnih vsebin ni več razdeljen po predmetih, ampak je razdeljen v smiselne učne sklope. Sukič ob tem dodatno izpostavlja veliko praktičnega izobraževanja in pridobivanja veliko neposrednih delovnih izkušenj, ki jih v klasičnih programih dijakih nimajo.  Za vsak program posamezno bodo na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota na voljo 26 vpisnih mest.

Projekt DUAL TRANSFER je sofinanciran s strani Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska 2014 – 2020.

Članek je objavljen tudi na STA:

https://www.sta.si/2870863/v-pomurju-v-novem-solskem-letu-dva-nova-vajeniska-programa