V etru
Nočni glasbeni program
Domov

V torek posvet o sobivanju divjadi in ljudi

29 januarja 2017 Aktualno Novice


Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravlja na pobudo Odbora državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posvet o sobivanju divjadi in ljudi v Pomurju. Posvet bo v torek ob 14.00 v gradu v Beltincih.

Na posvetu bodo sodelovali še Zavod za gozdove Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor, lovske organizacije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in druge nevladne organizacije. Na javnem posvetu o sobivanju ljudi in divjadi bodo predstavili upravljanje z divjadjo, gospodarjenje z gozdovi, pa tudi potek sprejemanja lovsko upravljavskih načrtov in vlogo upravljavcev lovišč kot koncesionarjev. Zbranim bodo predstavili tudi sistem uveljavljanja škode po divjadi in možnosti preprečevanja le-te. Na koncu bo še javna razprava navzočih.