V etru
Dogodki in odmevi
Domov

Vlada sprejela spremembe Zakona o kmetijstvu

3 marca 2017 Aktualno Novice


Vlada je na včerajšnji seji sprejela predlog novele Zakona o kmetijstvu. Zakon med drugim dodatno pojasnjuje pomen izraza poreklo osnovne surovine in  določa nadgradnjo javnih služb. Spreminjajo se tudi nekatere druge vsebine, vezane na izvajanje skupne kmetijske politike, informiranje javnosti o kmetijstvu in kmetijski politiki, upravni postopek za izvajanje Programa razvoja podeželja, organizacije proizvajalcev in zbirke podatkov. Zakon o kmetijstvu pa na novo ureja tudi doniranje hrane in prinaša novosti pri ukrepanju inšpekcijskih organov pri zaščiti potrošnikov pred zavajanjem.

Zakon o kmetijstvu na področju doniranja hrane predpisuje, da morajo donatorji (na primer pridelovalci, predelovalna industrija, trgovine, gostinski obrati) in posredniki (humanitarne organizacije, zavodi s področja socialnih dejavnost) pri razdeljevanju donirane hrane izpolnjevati pogoje nosilcev živilske dejavnosti s hrano in biti vpisani v register obratov. Donira se lahko samo hrana, ki izpolnjuje vse predpisane zahteve glede varnosti živil. Donatorji bodo pod določenimi pogoji oproščeni davka na dodano vrednost, kar bo po sprejetju zakona določeno v posebnem pravilniku, ki ga bo pripravilo Ministrstvo za finance. S tem bo, kot pojasnjujejo na kmetijskem ministrstvu, dana vzpodbuda za doniranje hrane, saj je bila obveznost obračuna DDV pogosto razlog, da je neporabljena, vendar kakovostno in varnostno še ustrezna hrana, končala med odpadki. Zakon bo omogočil tudi sofinanciranje nakupa tehnične opreme posrednikom pri razdeljevanju donirane hrane.

Zaradi učinkovite zaščite potrošnikov pred zavajanjem na področjih označevanja živil, zlasti internetnega oglaševanja in prodaje neposredno končnemu potrošniku, prinaša Zakon o kmetijstvu novosti tudi pri ukrepanju inšpekcijskih organov. Tako bo ob zaznanem zavajajočem označevanju živil inšpektor lahko na licu mesta izdal ustno odločbo prodajalcu o takojšnjem umiku proizvodov iz prodaje.