V etru
Prva jutranja kronika RA Slovenija
Domov
  • Domov
  • Aktualno
  • Novice
  • Zaradi nesklepčnosti končana 2. izredna seja; o azilantih na redni seji v torek

Zaradi nesklepčnosti končana 2. izredna seja; o azilantih na redni seji v torek

3 februarja 2017 Aktualno Novice


Svetniška skupina Slovenske demokratske stranke v mestnem svetu mestne občine Murske Sobote je s sopodpisniki za danes sklicala 2. izredno sejo mestnega sveta.  Osrednja točka je bila obravnava namere Vlade republike Slovenije glede naselitve azilantov v stanovanje večstanovanjske stavbe v Lendavski ulici 17B in morebitnih nadaljnjih namer namestitev azilantov v Mestni občini Murska Sobota.

Kot so navedli sklicatelji, sta razloga za izredno sejo vložena peticija proti naselitvi azilantov v eno izmed stanovanje večstanovanjske stavbe v Lendavski ulici v Murski Soboti in odgovor župana Aleksandra Jevška na poziv za izredno sejo. Kot smo že poročali, župan izredne seje ni sklical, saj je menil, da ta ni potrebna, predlagani sklepi predlagateljev pa v nasprotju z mednarodnimi pogodbami, ustavno in zakonsko ureditvijo ter civilizacijskimi normami. V Svetniški skupini SDS in drugi podpisniki menijo, da župan s tem najvišjemu organu Mestne občine Murska Sobota, torej mestnemu svetu, odvzema pravico do obravnave in zavzetja stališč do pereče problematike. Predlagatelji sklica izredne seje dodajajo, da mora mestni svet nemudoma predmetno problematiko nastanitve azilantov v stanovanje večstanovanjske stavbe v Lendavski ulici 17 B obravnavati in zavzeti svoje stališče, obravnavati in sprejeti pa mora tudi stališče Mestne občine Murska Sobota glede morebitnih nadaljnjih namer izvajanja politike namestitev azilantov v Mestni občini.

Pred samo sejo sta svetniški skupini SD in SMC napovedali, da se seje ne bosta udeležili.

Na seji je bilo prisotnih 10 članov mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, zato so po 10-minutnem odmoru sejo končali, saj mestni svet ni bil sklepčen. Za veljavno odločanje bi jih moralo biti od 26 prisotnih 14.

Informacijo o vloženi peticiji proti naselitvi azilantov je sicer župan Aleksander Jevšek uvrstil na 19. sejo mestnega sveta, ki bo prihodnji torek, zato bodo o tej temi razpravljali takrat.