V etru
Nočni glasbeni program
Domov

Zavod za gozdove Slovenije je podelil nagrade najbolj vestnim zaposlenim

9 januarja 2017 Aktualno Novice


ki naloge opravljajo nadpovprečno uspešno, strokovno in vidno prispevajo k rezultatom zavoda. Z območne enote Murska Sobota je nagrado prejel Dragan Zemljič, vodja Lovišča s posebnim namenom Fazan Beltinci.Kot je zapisano v utemeljitvi nagrade najbolj vestnim zaposlenim, Dragan Zemljič vodi Lovišče s posebnim namenom Fazan Beltinci, ki je edino tovrstno lovišče v Sloveniji, specializirano za gojitev in lov male divjadi in pod okrilje katere sodi tudi edino večje slovensko vzrejališče fazana, poljske jerebice in race mlakarice. Poklicno Zemljič upravlja z malo divjadjo v lovišču in skrbi za organizacijo dela v vzrejališču. Je dober poznavalec razmer na področju gojitve male divjadi, pa tudi aktualnih razmer v lovstvu. Prek poslovnih stikov se trudi za čim bolj uspešen prenos primerov dobrih praks sonaravne gojitve male divjadi iz tujine v pomursko lokalno okolje. Dragan Zemljič je tudi aktiven v lovski kinologiji, s poudarkom na delu lovskih ptičarjev, kjer je kinološki sodnik, v zadnjem času je aktiven tudi pri sokolarstvu. Kot je še zapisali v utemeljitvi nagrade zavoda za gozdove za najbolj prizadevnega delavca v letu 2016, je Dragan Zemljič zaradi svojega preudarnega pristopa do različnih področij dela zanesljiv sodelavec, ki mu lahko zaupajo zahtevne naloge.