V etru
Nočni glasbeni program
Domov

Že dvanajstič Ekologija za boljši jutri

29 marca 2017 Aktualno Novice


V Raziskovalno izobraževalnem središču Dvorec Rakičan se je začela 12. Mednarodna znanstvena konferenca Ekologija za boljši jutri, ki poteka do petka. Tema letošnje konference je Okoljevarstveni izzivi danes in jutri.

Tematski sklopi konference so povezani z ekološkimi vsebinami in trendi v vzgojno izobraževalnih programih, s trajnostnimi izzivi sodobnega sveta, z zeleno ekonomijo in eko-socialnim podjetništvom ter z agroekologijo. Za tokratno konferenco je 130 avtorjev iz šestih držav pripravilo 24 znanstvenih in 81 strokovnih prispevkov ter 2 plakata. Izdali bodo tudi znanstveno monografijo. Konferenca sicer nagovarja različne strokovnjake, predvsem s področja pedagoške prakse, katerih skupna tematika je okoljska vzgoja in sodobni ekološki izzivi v procesu izobraževanja. Na konferenci sodelujejo strokovnjaki iz Slovenije in tujine: iz Avstrije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Cipra.

Predsednik organizacijskega odbora Robert Repnik je ob odprtju konference poudaril nadgradnjo strokovnega in znanstvenega karakterja konference, saj konferenca omogoča dvosmerno komunikacijo med strokovnim in znanstvenim delom . Znanstvenost konference je po mnenju Repnika pomembna zato, ker strokovnjaki prihajajo do znanstvenih odkritij in spoznanj, ki jih je treba razširjati med strokovno javnost. Pomemben je prenos znanja in odkritij na znanstvenem področju med vse deležnike, mednarodnost konference pa omogoča tudi izmenjavo izkušenj med državami. “Ekologija je namreč področje, kjer si moramo izmenjati znanje in izkušnje tudi s strokovnjaki iz tujine, da bo omogočen prenos in pretok znanja ter primerov dobrih praks,” je poudaril Repnik.

Predsednik znanstvenega odbora Samo Fošnarič pa vidi velik napredek pri organizaciji omenjene konference, predvsem na raziskovalnem in znanstvenem področju prenosa znanja in izkušenj. Tako znanstveni kot strokovni prispevki po njegovem mnenju pridobivajo na kakovosti in se dotikajo aktualnih tem na področju ekologije. Fošnarič izpostavlja še, da na konferenci sodeluje veliko  avtorjev s pedagoškega področja, torej ljudi, ki delujejo v praksi in znanje delijo na naslednje generacije in skrbijo za ozaveščanje na področju ekologije.